თუ თქვენთვისაც ხშირია აღნიშნული გამოწვევები:

გიჭირთ მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება

გაქვთ უცხო ენაზე საუბრის კომპლექსი

არ გხვდებათ კვალიფიციური პედაგოგები

ვერ საუბრობთ უცხო ენაზე, თუმცა გაქვთ საკმარისი საბაზისო ცოდნა

თითოეული დონის ათვისება დროში ძალიან გაწელილია

ჯგუფის სიდიდის გამო, ვერ ითვისებთ მასალას ეფექტურად

ჩვენი ცენტრი გთავაზობთ აბსოლუტურად განსხვავებულ ხედვას სწავლების მეთოდიკაში:

  • უცხო ენის შესწავლა გამარტივებულად- სინქრონული თარგმნის მეთოდით;
  • სასაუბრო უნარების 3-4 ჯერ უფრო სწრაფად განვითარება;
  • სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული დონეების ეფექტურ დროში გავლა;
  • ინდივიდუალურად მორგებული პროგრამა;
  • საფუძვლიანი ცოდნა;
  • კურსის გავლის შემდგომ, უცხო ენაზე მოსაუბრე პირებთან კომუნიკაციის გაადვილება;

პროდუქტები

null

რუსული როგორც უცხო ენა

გოგა ასკურავას ენის ცენტრში რუსული ენის შემსწავლელ კურსზე განაცხადის შეტანისას თქვენ აბარებთ უფასო მისაღებ ტესტს გრამატიკასა და ლექსიკაში, რომელიც ჩვენ დაგვეხმარება თქვენი დონის განსაზღვრაში.

null

ქართული როგორც უცხო ენა

ქართული ენის ინტეგრირებული კურსი განკუთვნილია ნებისმიერი ასაკისა და დონის ყველა სტუდენტისათვის. იგი მოიცავს სიტუაციებს, ლექსიკასა და გრამატიკას, რომლებიც აუცილებელია სტუდენტების B2 დონეზე გადასაყვანად
.

null

ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსი

სასწავლო ცენტრში სწავლებისას განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა საკომუნიკაციო უნარების განვითარებას, რაც ხელს უწყობს მსმენელთა თვითდაჯერებულობას ინგლისურად მეტყველებისას და მთავარი უნარების (მეტყველება, მოსმენა, კითხვა და წერა) ეფექტიანად დაუფლებას.
.

null

სინქრონული თარგმნის შემსწავლელი კურსი

სინქრონული თარგმნის კურსი საშუალებას აძლევს მსმენელებს ხარისხობრივად აიმაღლონ ინგლისური ენის ფლობის დონე. ცენტრის მიერ შეთავაზებულ კურსებში სტუდენტებთან იმუშავებენ ქვეყნის წამყვანი თარჯიმან-სინქრონისტები, რომელთაც აქვთ მრავალწლიანი პრაქტიკული გამოცდილება.

ჩვენ შესახებ

2
25

წელი ბაზარზე

5180
21500

მოსწავლე

4
18

მასწავლებელი

გამოხმაურებები