ხშირად შეგქმნიათ დაბრკოლებები, რადგან:

გიჭირთ მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება

გაქვთ უცხო ენაზე საუბრის კომპლექსი

ბევრი კურსი სცადეთ, თუმცა, ვერ მიიღეთ დაპირებული სწავლების მეთოდიკა ან პროფესიონალ პედაგოგთან ურთიერთოიბის გამოცდილება

გაქვთ საკმარისი საბაზისო ცოდნა, თუმცა ვერ საუბრობთ გამართულად

არ გაქვთ საკმარისი დრო, ხანგრძლივი კურსისთვის

ცოდნის დონით შეუსაბამო ჯგუფთან მეცადინეობდით და გიჭირდათ სასწავლო მასალის ათვისება

ჩვენი ცენტრი გთავაზობთ, სწავლების მეთოდს, რომელიც დაგეხმარებათ ზუსტად განსაზღვროთ თქვენთვის ყველაზე ეფექტური პროგრამა და აღარ თქვათ უარი საინტერესო სიახლეებზე:

  • რადგან უცხო ენის სწავლისას, მაქსიმალური შედეგის მისაღებად, აუცილებელია სმენითი უნარების გაუმჯობესება, გთავაზობთ სწავლებას თანამიმდევრული და სინქრონული თარგმნის მეთოდით
  • საუბრის კომპლექსის დასაძლევად, ჩვენ ინდივიდუალურ და ჯგუფურ კურსებზე შემოთავაზებულია სავარჯიშოები, რომლებიც 3-4 ჯერ სწრაფად ავითარებს შესაბამის უნარებს
  • თქვენი დროის ეფექტურად დასაზოგად, ჩვენი სასწავლო პროგრამა შედგენილია ისე, რომ თითოეული დონის დაძლევის ხანგრძლივობა მინიმუმამდეა დაყვანილი
  • გასაუბრების საფუძველზე, ჩვენი პედაგოგები ინდივიდუალურად განსაზღვრავენ თქვენთვის საჭირო პროგრამას და გირჩევენ მასალებს, რაც ზრდის მაქსიმალური შედეგის მიღების შესაძლებლობას

პროდუქტები

null

რუსული როგორც უცხო ენა

გოგა ასკურავას ენის ცენტრში რუსული ენის შემსწავლელ კურსზე განაცხადის შეტანისას თქვენ აბარებთ უფასო მისაღებ ტესტს გრამატიკასა და ლექსიკაში, რომელიც ჩვენ დაგვეხმარება თქვენი დონის განსაზღვრაში.

null

ქართული როგორც უცხო ენა

ქართული ენის ინტეგრირებული კურსი განკუთვნილია ნებისმიერი ასაკისა და დონის ყველა სტუდენტისათვის. იგი მოიცავს სიტუაციებს, ლექსიკასა და გრამატიკას, რომლებიც აუცილებელია სტუდენტების B2 დონეზე გადასაყვანად
.

null

ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსი

სასწავლო ცენტრში სწავლებისას განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა საკომუნიკაციო უნარების განვითარებას, რაც ხელს უწყობს მსმენელთა თვითდაჯერებულობას ინგლისურად მეტყველებისას და მთავარი უნარების (მეტყველება, მოსმენა, კითხვა და წერა) ეფექტიანად დაუფლებას.
.

null

სინქრონული თარგმნის შემსწავლელი კურსი

სინქრონული თარგმნის კურსი საშუალებას აძლევს მსმენელებს ხარისხობრივად აიმაღლონ ინგლისური ენის ფლობის დონე. ცენტრის მიერ შეთავაზებულ კურსებში სტუდენტებთან იმუშავებენ ქვეყნის წამყვანი თარჯიმან-სინქრონისტები, რომელთაც აქვთ მრავალწლიანი პრაქტიკული გამოცდილება.

ჩვენ შესახებ

0
25

წელი ბაზარზე

15589
21500

მოსწავლე

10
18

მასწავლებელი

გამოხმაურებები

ბლოგი/სიახლეები