Կուրսի նկարագրությունը

«Գոգա Ասկուրավայի լեզվի կենտրոնը» առաջարկում է ռուսերենի ուսումնասիրության կուրսեր:
Ուսուցումն ընթանում է ժամանակակից և փորձարկված մեթոդներով, ռուսերենի կուրսը նախատեսված է բոլոր ցանկացողների համար:

Կուրսը նախատեսում է

 • Ընդհանուր ռուսերեն խոսակցական-հաղորդակցական, ճշգրիտ արտասանություն բոլոր տարիքի ունկնդիրների համար:
 • Գրասենյակային բառապաշար:
 • Ժամանակակից ռուսերենի քերականություն աշակերտների և դիմորդների համար:
 • Գեղարվեստական և համաժամանակյա թարգմանություն:
 • Դիվանագիտական և իրավաբանական եզրութաբանություն:

A1-A2 տարրական.

 • Ուսուցանվում է գրել և կարդալ
 • Ճշգրիտ արտասանություն
 • Պարզ նախադասությունների կազմում
 • Նախադասության ճշգրիտ կառուցում
 • Քերականություն

B1-B2 խոսակցական.

 • Ազատորեն խոսելու կարողություններ և հմտություններ
 • Ազատ հաղորդակցություն
 • Բառապաշարի հարստացում
 • Թարգմանություն
 • Արտասանության կորեկցիա

C1-C2 բարձրագույն

Ռուսերենը պրոֆեսիոնալ նպատակների համար.
 • Իրավաբանների համար
 • Բանկային-ֆինանսային
 • Բժիշկների համար
 • Լրագրողների համար

Ռուսերենի կուրսը ավարտելուց հետո ունկնդիրները կատարելագործում են. խոսելու, լսելու, կարդալու և գրելու կարողությունները և հմտությունները, բառապաշարը, հաղորդակցվելու և ազատորեն խոսելու կարողությունը:

«Գոգա Ասկուրավայի լեզվի կենտրոնը» կորպորատիվ օգտատերերին առաջարկում է պարապմունք հենց Ձեր գրասենյակում, Ձեզ համար ցանկալի ժամին: