მენეჯმენტი

Goga Askurava
გოგა ასკურავა

დამფუძნებელი

Eka Chochua
ეკა ჩოჩუა

დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი

Ani Askurava
ანა ასკურავა

მთავარი ბუღალტერი

Ana Sadradze
ანა სადრაძე

იურისტი

Kapanadze
ანა კაპანაძე

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

Miranda Paghava
მირანდა ფაღავა

ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი

Ia Askurava
ია ასკურავა

გაყიდვების მენეჯერი

Nino Lursmanashvili
ნინო ლურსმანაშვილი

აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე

Sopho Akhobadze
სოფო ახობაძე

„გოგა ასკურავას ენების ცენტრი“-ს მენეჯერი

Nana Birkaia
ნანა ბირკაია

სასწავლო კურსის ხელმძღვანელი

რუსული ენის პედაგოგი