კურსი განკუთვნილია მათთვის:

  •  ვისაც სურს გახდეს პროფესიონალი/კვალიფიციური თარჯიმანი (სინქრონული და თანამიმდევრული თარგმნა)
  • ვისაც აქვს სურვილი წლების განმავლობაში მიღებული ცოდნა გამოიყენოს პრაქტიკაში.

ცენტრში მოქმედებს სწავლების ორი პროგრამა:

  • სინქრონული და თანამიმდევრული თარგმანის  პროგრამა- განკუთვნილი ინგლისური და რუსული ენის C1 დონის მსმენელებისთვის.
  • მოსამზადებელი პროგრამა- განკუთვნილი ინგლისური  და რუსული ენის B1 დონის მსმენელებისთვის.
ცენტრის მიერ შეთავაზებულ კურსს უძღვებიან ქვეყნის წამყვანი თარჯიმან-სინქრონისტები, რომელთაც აქვთ მრავალწლიანი პრაქტიკული გამოცდილება.

სინქრონული თარგმანის კურსზე აპლიკანტები მიიღებიან ტესტირების და ინტერვიუს გავლის საფუძველზე.