კურსის აღწერა

გოგა ასკურავას ენის ცენტრში რუსული ენის შემსწავლელ კურსზე განაცხადის შეტანისას თქვენ აბარებთ უფასო მისაღებ ტესტს გრამატიკასა და ლექსიკაში, რომელიც ჩვენ დაგვეხმარება თქვენი დონის განსაზღვრაში. ხშირად ისეც ხდება, რომ გვყავს სტუდენტები, რომლებსაც დიდი პასიური ლექსიკა გააჩნიათ, მათ შეუძლიათ ადვილად წაიკითხონ და გაიგონ ბევრი სიტყვა, მაგრამ არც თუ ისე კარგად საუბრობენ პრაქტიკის არქონის გამო. სწორედ ამიტომ, კურსის მსვლელობისას ჩვენ ძირითად აქცენტს ვაკეთებთ ჩვენი სტუდენტებისათვის მრავალრიცხოვანი შესაძლებლობების შექმნაზე რეალური ურთიერთობის პირობებში რუსული ენის პრაქტიკულად გამოსაყენებლად.
რუსული ენის ინტეგრირებული კურსი განკუთვნილია ნებისმიერი ასაკისა და დონის ყველა სტუდენტისათვის. იგი მოიცავს სიტუაციებს, ლექსიკასა და გრამატიკას, რომლებიც აუცილებელია სტუდენტების B2 დონეზე გადასაყვანად, ასევე ზოგიერთ დამატებით სტრუქტურას, რომლებიც მოითხოვება უფრო მაღალ დონეზე. კურსში შედის დიალოგები და მოკლე ტექსტები, ახალი ლექსიკის დეტალური ახსნითა და ამ ლექსიკის შემდგომი ათვისებით მომდევნო ეტაპზე გადასვლამდე.
კომუნიკაციური და სიტუაციებზე დაფუძნებული სავარჯიშოები, რომლებიც აყალიბებს ახალი ლექსიკის გამოყენებისა და გაგების პრაქტიკულ უნარებს, სტუდენტებს იმის სწავლაში დაეხმარება, თუ როგორ უნდა გაართვან თავი კონკრეტულ სიტუაციებს რუსულად .
კურსის განკარგულებაშია უამრავი მასალა ზეპირი მუშაობისათვის. მათ შორისაა „რუსული რეალიები“, რომლებიც წარმოადგენს რუსული ყოველდღიური ცხოვრების საფუძველზე შედგენილ დოკუმენტებს.

კურსზე განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა გრამატიკულ ნაწილს. განმარტებები მკაცრად არის დაკავშირებული ერთი გაკვეთილის მასალასთან და შესაბამისად, არ ატარებს ამომწურავ ხასიათს. გრამატიკის ყოველი ახალი პუნქტის ახსნას მოსდევს შესაბამისი სავარჯიშოები.
კურსი მოიცავს იმპროვიზაციებს, როლურ თამაშებს, სავარჯიშოებს. ეს საშუალებას აძლევს სტუდენტებს, გამოიყენონ გაკვეთილის მსვლელობისას შესწავლილი ახალი ლექსიკა და სტრუქტურები რეალურ ცხოვრებისეულ სიტუაციებში ურთიერთობისას.
და ბოლოს, კურსის განკარგულებაშია უამრავი ავთენტური ვიდეომასალა რუსულ ენაზე, რომელიც მოიცავს მულტფილმებს, დოკუმენტურ ფილმებსა და კინოფილმებს.

რუსულის, როგორც უცხო ენის ფლობის დონეები 

A1 / ენის გასაღები

 • ТЭУ — რუსულის, როგორც უცხო ენის ტესტი. საწყისი დონე (А1);
  თქვენ იწყებთ სრული 0-დან (ანბანიდან) და აღწევთ საკომუნიკაციო მინიმალურ დონეს. „გაქცეულს მოაბრუნებთ“ !

A2 / ენის საფუძველი

 • ТБУ — რუსულის, როგორც უცხო ენის ტესტი. საბაზისო დონე (А2);
  თქვენ იმდიდრებთ ლექსიკონს და სწავლობთ თავისუფლად საუბარს მარტივ თემებზე.

B1 / ზღვრული დონე

 • ТРКИ-1 — რუსულის, როგორც უცხო ენის ტესტი. სერტიფიკაციის პირველი დონე (В1);
  თქვენ შეგიძლიათ საუბარი პოლიტიკაზე, ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე და სხვა სერიოზულ თემებზე.

B2 / ზღვრული განვითარებული დონე ( დამოუკიდებლად მოსაუბრის დონე )

 • ТРКИ-2 — რუსულის, როგორც უცხო ენის ტესტი. სერტიფიკაციის მეორე დონე (В2);
  თქვენ გესმით განსხვავება სასაუბრო და წერილობით რუსულს შორის, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჟარგონი და წაიკითხოთ გაზეთები და ჟურნალები.

C1 / პროფესიული დონე ( ენის ეფექტური პროფესიული ფლობა)

 • ТРКИ-3 — რუსულის, როგორც უცხო ენის ტესტი. სერტიფიკაციის მესამე დონე (С1)
  ეს პროგრამა განკუთვნილია სტუდენტებისათვის, რომლებიც საკმაოდ თავისუფლად საუბრობენ რუსულ ენაზე. მათ უკვე აქვთ კითხვისა და წერის უნარები, ასევე საბაზისო ცოდნა კულტურის შესახებ. ეს პროგრამა ხელს შეგიწყობთ რუსული გრამატიკის, სიტყვათა წყობის, ლექსიკისა და სტილისტიკის ცოდნის გაუმჯობესებაში. ის დაგეხმარებათ სამეტყველო უნარების დახვეწასა და კლასიკური და თანამედროვე რუსული ლიტერატურის რამდენიმე ნამუშევრის შესწავლაში. ინდივიდუალური საჭიროებებიდან და პროფესიული ინტერესებიდან გამომდინარე, სტუდენტებს შეუძლიათ აირჩიონ ორზე მეტი სპეციალური კურსი.

C2 / სრულყოფილი დონე (თავისუფალი ფლობის დონე )

 • ТРКИ—4 — რუსულის, როგორც უცხო ენის ტესტი. სერტიფიკაციის მეოთხე დონე (С2).
  თქვენ რუსულს მშობლიურ ენასავით ფლობთ! გილოცავთ!