კურსის აღწერა

“გოგა ასკურავას ენების ცენტრი” გთავაზობთ რუსული ენის შემსწავლელ კურსებს.
სწავლება მიმდინარეობს თანამედროვე და აპრობირებული მეთოდებით, რუსული ენის კურსი ორიენტირებულია ნებისმიერ მსურველზე.

კურსში შედის

 • ზოგადი რუსული სასაუბრო-საკომუნიკაციო, სწორი გამოთქმა ყველა ასაკის მსმენელისათვის.
 • საოფისე ლექსიკა
 • თანამედროვე რუსული ენის გრამატიკა მოსწავლეებისა და აბიტურიენტებისათვის.
 • თარგმანი მხატვრული და სინქრონული.
 • დიპლომატიური და იურიდიული ტერმინოლოგია.

A1-A2 ელემენტარული:

 • შეისწავლება წერა-კითხვა
 • სწორად გამოთქმა
 • მარტივი წინადადებების შედგენა
 • წინადადების სწორად დალაგება
 • გრამატიკა

B1-B2 სასაუბრო:

 • თავისუფლად მეტყველების უნარ-ჩვევები
 • თავისუფალი კომუნიკაცია
 • ლექსიკური მარაგის გამდიდრება
 • თარგმნა
 • წარმოთქმის კორექცია

C1-C2 უმაღლესი:

რუსული პროფესიული მიზნებისთვის:
 • იურისტებისთვის
 • საბანკო-საფინანსო
 • ექიმებისთვის
 • ჟურნალისტებისთვის

რუსული ენის კურსის გავლის შემდეგ მსმენელები გაიუმჯობესებენ: სასაუბრო, სმენის, კითხვისა და წერის უნარ–ჩვევებს, ლექსიკურ მარაგს,კომუნიკაციისა და თავისუფლად მეტყველების უნარს.

“გოგა ასკურავას ენების ცენტრი” კორპორატიულ კლიენტებს სთავაზობს მეცადინეობის ჩატარებას ადგილზე მისვლით, თქვენს ოფისში, თქვენთვის სასურველ საათებში.