მოსამზადებელი პროგრამა

  • სინქრონული თარგმნის შემსწავლელი კურსი

    სინქრონული თარგმანის კურსის შესწავლის მეშვეობით მსმენელებს შეეძლებათ  ხარისხობრივად აიმაღლონ ინგლისური ენის ფლობის დონე.