თარგმანი

  • მთარგმნელობითი მომსახურება

    სინქრონული თარგმანი – ზეპირი თარგმნის ნაირსახეობა, რომელიც გულისხმობს თარგმანს ერთდროულად (სინქრონულად) ორატორთან ერთად.