ენის შესწავლა

  • ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსი

    სასწავლო ცენტრში სწავლებისას აქცენტი კეთდება საკომუნიკაციო უნარების განვითარებაზე, რაც ხელს უწყობს მსმენელთა თვითდაჯერებას ინგლისურად მეტყველებისას და მთავარი უნარების (მეტყველება, მოსმენა, კითხვა და წერა) ეფექტურად დაუფლებას.

  • რუსული ენის შემსწავლელი კურსი

    “გოგა ასკურავას ენების ცენტრი” გთავაზობთ რუსული ენის შემსწავლელ კურსებს.