კონფერენციის და ღონისძიების ორგანიზება

საკონფერენციო და ღონისძიებათა მომსახურება გთავაზობთ მრავალფეროვან სერვის პაკეტს, რაც მაქსიმალურად დააკმაყოფილებს შეხვედრების და ღონისძიებების ორგანიზატორის ყველა მოთხოვნებს. ასევე, ყოველ ღონისძიებაზე მიმაგრებული იქნება გამოცდილი, პროფესიონალი კოორდინატორი.

ჩვენთან თანამშრომლობით თქვენ მიიღებთ მომსახურების სრულ ციკლს:

  • ღონისძიების/კონფერენციის კონცეფციის და გეგმისა შემუშავება;
  • ღონისძიების შეფასება და ბიუჯეტირება;
  • ღონისძიების პროფესიონალი თარჯიმან-სინქრონისტებით უზრუნველყოფა;
  • საკონფერენციო აპარატურის ინსტალაცია და ტექნიკური უზრუნველყოფა როგორც ღია ასევე დახურულ სივრცეში;
  • ღონისძიების/კონფერენციის სივრცის დიზაინი;
  • კონფერენციის მსვლელობის აუდიო/ვიდეო ჩაწერა/გაშიფრვა;
  • ვიდეო კონფერენციის ორგანიზება;
  • აუდიო გიდის მომსახურება;
  • პოლიგრაფიული და სარეკლამო მომსახურება;
  • ღონისძიების ქეითერინგი (ფურშეტი);

მომსახურების პაკეტი ასევე მოიცავს სინქრონული მთარგმნელობითი აპარატურის გაქირავება/გაყიდვას;