თუ თქვენთვისაც ხშირია აღნიშნული გამოწვევები:

გიჭირთ მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება

გაქვთ უცხო ენაზე საუბრის კომპლექსი

არ გხვდებათ კვალიფიციური პედაგოგები

ვერ საუბრობთ უცხო ენაზე, თუმცა გაქვთ საკმარისი საბაზისო ცოდნა

თითოეული დონის ათვისება დროში ძალიან გაწელილია

ჯგუფის სიდიდის გამო, ვერ ითვისებთ მასალას ეფექტურად

ჩვენი ცენტრი გთავაზობთ აბსოლუტურად განსხვავებულ ხედვას სწავლების მეთოდიკაში:

  • უცხო ენის შესწავლა გამარტივებულად- სინქრონული თარგმნის მეთოდით;
  • სასაუბრო უნარების 3-4 ჯერ უფრო სწრაფად განვითარება;
  • სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული დონეების ეფექტურ დროში გავლა;
  • ინდივიდუალურად მორგებული პროგრამა;
  • საფუძვლიანი ცოდნა;
  • კურსის გავლის შემდგომ, უცხო ენაზე მოსაუბრე პირებთან კომუნიკაციის გაადვილება;

პროდუქტები

null

ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსი

სასწავლო ცენტრში სწავლებისას განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა საკომუნიკაციო უნარების განვითარებას, რაც ხელს უწყობს მსმენელთა თვითდაჯერებულობას ინგლისურად მეტყველებისას და მთავარი უნარების (მეტყველება, მოსმენა, კითხვა და წერა) ეფექტიანად დაუფლებას.
.

null

სინქრონული თარგმნის შემსწავლელი კურსი

სინქრონული თარგმნის კურსი საშუალებას აძლევს მსმენელებს ხარისხობრივად აიმაღლონ ინგლისური ენის ფლობის დონე. ცენტრის მიერ შეთავაზებულ კურსებში სტუდენტებთან იმუშავებენ ქვეყნის წამყვანი თარჯიმან-სინქრონისტები, რომელთაც აქვთ მრავალწლიანი პრაქტიკული გამოცდილება.

null

რუსული ენის შემსწავლელი კურსი

“გოგა ასკურავას ენების ცენტრი” გთავაზობთ რუსული ენის შემსწავლელ კურსებს.
სწავლება მიმდინარეობს თანამედროვე და აპრობირებული მეთოდებით, რუსული ენის კურსი ორიენტირებულია ნებისმიერ მსურველზე.
.
.

null

წარმოთქმის კორექცია

„როგორ დავხვეწო  ინგლისურში წარმოთქმა“ ? ეს არის ერთ -ერთი ყველაზე გავრცელებული შეკითხვა, რომელსაც ინგლისურის შემსწავლებლები სვავენ. კარგი წარმოთქმა მნიშვნელოვანია იმისათვის რომ საუბარი იყოს გამართული და სასუბრო ინგლისურიც გასაგები.
.

ჩვენს შესახებ

0
23

წელი ბაზარზე

7213
21500

მოსწავლე

1
18

მასწავლებელი

გამოხმაურებები