Կուրսի նկարագրությունը

Համաժամանակյա թարգմանության կուրսը հնարավորություն է տալիս ունկնդիրներին՝ որակի տեսանկյունից բարձրացնելու անգլերենի տիրապետման մակարդակը:

Կենտրոնի առաջարկած կուրսերի ընթացքում ուսանողների հետ աշխատում են երկրի առաջատար թարգմանիչ-սինխրոնիստները, որոնք ունեն երկար տարիների գործնական փորձառություն:

Նախապատրաստական ծրագիր

Համաժամանակյա թարգմանության ծրագիր

Նախատեսված է անգլերենի ցանկացած մակարդակի ունկնդիրների համար:

Ծրագրի նպատակն է ունկնդիրների գիտելիքների խորացումը  համաժամանակյա թարգմանության կուրսի համար:

Հատկացված է պատշաճ մակարդակով անգլերեն իմացողների համար:

Կենտրոնի առաջարկած ծրագրերին ընդունելու պայմանը դիմորդի հետ հարցազրույցն է:

Համաժամանակյա թարգմանության ուսումնասիրության ծրագրի հետևանքը.

Ծրագիրը հաջողությամբ հաղթահարելուց հետո շրջանավարտը կկարողանա.
  • Անգլերենով կատարել ազատ համաժամանակյա, գրավոր և հաջորդական թարգմանություն:
  • Կատարյալ միջազգային բիզնես-հաղորդակցություն իրականացնել:

Վրաստանում անգլերենի մասնագետների համար՝ համաժամանակյա թարգմանության ուսումնասիրության ունիկալ հնարավորություն: