Եթե Ձեզ համար նույնպես հաճախակի են նշյալ մարտահրավերները.

Դժվարանում եք ձեռք բերված գիտելիքը կիրառել պրակտիկայում:

Ունեք օտար լեզվով խոսելու բարդույթ:

Ձեզ չեն հանդիպում որակյալ ուսւոցիչներ:

Չեք կարողանում խոսել օտար լեզվով, սակայն ունեք բավական բազային գիտելիք:

Յուրաքանչյուր մակարդակի յուրացումը տևողական է:

Խմբի մեծ լինելու պատճառով, չեք կարողանում արդյունավետորեն յուրացնել նյութը:

Մեր կենտրոնը առաջարկում է բացարձակապես տարբերվող տեսլական ուսուցման մեթոդիկայի տեսանկյունից.

  • Օտար լեզվի տիրապետում պարզեցված կերպով՝ համաժամանակյա թարգմանության մեթոդով:
  • Խոսակցական կարողությունների 3-4 անգամ ավելի արագ զարգացում:
  • Ուսումնական ծրագրով նախատեսված մակարդակների հաղթահարում արդյունավետ ժամանակահատվածում:
  • Անհատապես հարմարեցված ծրագիր:
  • Հիմնավոր գիտելիք:
  • Կուրսն անցնելուց հետո, օտար լեզվով խոսող անձանց հետ հաղորդակցության դյուրացում:

Ապրանքներ

null

Անգլերենի ուսումնասիրման կուրս

Կրթական կենտրոնում ուսուցման ընթացքում ուշադրություն է դարձվում հաղորդակցական կարողությունների զարգացմանը, ինչը նպաստում է ունկնդիրների ինքնավստահությանը անգլերեն խոսելիս և գլխավոր կարողությունների (խոսել, լսել, կարդալ և գրել) արդյունավետ տիրապետմանը:

null

Համաժամանակյա թարգմանության ուսումնասիրության կուրս

Համաժամանակյա թարգմանության կուրսը հնարավորություն է տալիս ունկնդիրներին՝ որակի տեսանկյունից բարձրացնելու անգլերենի տիրապետման մակարդակը: Կենտրոնի առաջարկած կուրսերի ընթացքում ուսանողների հետ աշխատում են երկրի առաջատար թարգմանիչ-սինխրոնիստները, որոնք ունեն երկար տարիների գործնական փորձառություն:

null

Ռուսերենի ուսումնասիրության կուրս

«Գոգա Ասկուրավայի լեզվի կենտրոնը» առաջարկում է ռուսերենի ուսումնասիրության կուրսեր:
Ուսուցումն ընթանում է ժամանակակից և փորձարկված մեթոդներով, ռուսերենի կուրսը նախատեսված է բոլոր ցանկացողների համար:

null

Արտասանության կորեկցիա

«Ինչպե՞ս կատարելագործեմ  անգլերեն արտասանությունը», – Սա ամենատարածված հարցերից մեկն է, որը առաջանում է անգլերեն ուսումնասիրողների մոտ:

Առաջին հերթին, սահմանենք, թե ինչ է նշանակում արտասանությունը: Դա բառի արտաբերման ձևն է

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

15276
21500

Ուսանող

6
23

Տարիներ շուկայում

11
18

Ուսուցիչ

Վկայություններ

Բլոգ / Նորություններ