• ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსი

  სასწავლო ცენტრში სწავლებისას აქცენტი კეთდება საკომუნიკაციო უნარების განვითარებაზე, რაც ხელს უწყობს მსმენელთა თვითდაჯერებას ინგლისურად მეტყველებისას და მთავარი უნარების (მეტყველება, მოსმენა, კითხვა და წერა) ეფექტურად დაუფლებას.

 • მთარგმნელობითი მომსახურება

  სინქრონული თარგმანი – ზეპირი თარგმნის ნაირსახეობა, რომელიც გულისხმობს თარგმანს ერთდროულად (სინქრონულად) ორატორთან ერთად.

 • რუსული ენის შემსწავლელი კურსი

  “გოგა ასკურავას ენების ცენტრი” გთავაზობთ რუსული ენის შემსწავლელ კურსებს.

 • სინქრონული თარგმნის შემსწავლელი კურსი

  სინქრონული თარგმანის კურსის შესწავლის მეშვეობით მსმენელებს შეეძლებათ  ხარისხობრივად აიმაღლონ ინგლისური ენის ფლობის დონე.

 • წერილობითი თარგმნა

  ჩვენ ვასრულებთ ტექსტის ქართულიდან უცხოენაზე ან პირიქით თარგმანს და ასევე უცხოენიდან უცხოენაზე თარგმნას.